Textilochtips bilder finns nu också på INSTAGRAM, med adress: @textilochtips
Än så länge har jag inte hunnit få med så många bilder, men fler skall med så småningom!