Polokrage med text 2

Polokrage 10x9 cm

Använd gärna något restgarn, själv använde jag c:a 60 g Järbogarn ”Nya lady” ett lättvättat akrylgarn.

m = maska
rm = rät maska
am = avig maska

Sticktäthet med stickor nr 4, 18 m med ribbstickning 3 rm, 3 am = c:a 10 cm

Jag lade upp 120 m på stickor nr 4. Använd gärna rundstickor.
Jag stickade kragen i ribbstickning med 3 rm, 3 am.
Efter c:a 1 dm stickade jag ihop de 2 första rm i varje ribbparti d.v.s. 2 rm, 3 am varvet ut. (=100 m).
Efter 5 cm stickade jag ihop de 2 första am i varje ribbparti d.v.s. 2 rm , 2 am varvet ut. (=80 m).
Detta för att den övre delen av kragen som ligger nedvikt mot halsen inte skulle bli för stor.
Efter ytterligare 5 – 10 cm ribbstickning maskade jag av löst.
…………………………………………………………..